Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
Agricultura 27,5 20,0 47,5
Indústria 541,0 41,5 582,5
Construcció 131,0 53,3 184,3
Serveis 2.011,5 401,8 2.413,3
Total 2.711,0 516,5 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles