Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  16 a 24   25 i més     Total
Completa 81,7 2.442,3 2.524,1
Parcial 68,2 406,5 474,7
Total 149,9 2.848,9 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles