Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 2.068,9 455,2 2.524,1
Parcial 419,9 54,8 474,7
Total 2.488,8 510,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles