Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 2.465,4 490,9 2.956,3
Parcial 480,5 41,3 521,8
Total 2.945,9 532,2 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles