Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Situació professional
Catalunya. 2018
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 2.409,7 478,0 2.887,8
Parcial 424,3 50,1 474,4
Total 2.834,1 528,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles