Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
2 mesos i menys 137,6
De 3 a 5 mesos 202,7
De 6 a 11 mesos 256,1
D'1 a 2 anys 307,1
De 2 a 3 anys 198,4
De 3 a 6 anys 472,1
De 6 a 12 anys 525,7
12 anys i més 1.127,8
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles