Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Grups d'edat
Catalunya. 1999
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 261,3 449,2 710,5
D'1 a 3 anys 60,4 267,2 327,6
3 anys i més 34,5 1.556,6 1.591,1
Total 356,2 2.273,0 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles