Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual / Niv. de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 40,1 400,2 324,6 764,9
D'1 a 3 anys 34,8 238,9 236,4 510,2
3 anys i més 110,0 1.000,2 1.055,4 2.165,6
Total 184,9 1.639,3 1.616,4 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles