Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
2 mesos i menys 87,1
De 3 a 5 mesos 142,3
De 6 a 11 mesos 214,5
D'1 a 2 anys 325,4
De 2 a 3 anys 216,0
De 3 a 6 anys 506,5
De 6 a 12 anys 535,3
12 anys i més 1.200,5
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles