Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Edat
Catalunya. 1999
  16 a 24   25 i més     Total
11 mesos i menys 198,6 301,1 499,7
D'1 a 3 anys 112,3 353,6 466,0
3 anys i més 45,2 1.618,3 1.663,5
Total 356,2 2.273,0 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles