Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Niv. formació (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 24,7 237,6 181,5 443,8
D'1 a 3 anys 26,0 245,1 270,3 541,5
3 anys i més 104,5 1.039,6 1.098,2 2.242,3
Total 155,2 1.522,3 1.550,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles