Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 35,1 32,5 33,9
De 25 anys i més 37,8 32,5 35,8
Total 37,5 32,5 35,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles