Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada en jornada completa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 37,7 37,7 37,7
De 25 anys i més 39,4 36,3 38,1
Total 39,4 36,4 38,1
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles