Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 39,0 39,2 39,1
De 25 anys i més 41,5 38,8 40,4
Total 41,4 38,9 40,3
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles