Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 1.830,8 1.478,7 3.309,5
De 25 anys i més 42.331,8 34.327,8 76.659,6
Total 44.162,6 35.806,5 79.969,1
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles