Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 2.166,1 1.883,0 4.049,1
De 25 anys i més 55.298,5 41.993,3 97.291,9
Total 57.464,6 43.876,4 101.341,0
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles