Skip to main content

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 3.377,3 2.524,6 5.902,0
De 25 anys i més 58.236,1 45.631,7 103.867,8
Total 61.613,5 48.156,4 109.769,8
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles