Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Agricultura 41,2
Indústria 36,0
Construcció 36,4
Serveis 32,6
Total 33,5
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles