Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Situació professional
Catalunya. 1999
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 620,5 108,0 728,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.339,5 207,7 1.547,2
45 hores setmanals i més 152,5 201,0 353,6
Total 2.112,5 516,6 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles