Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 38,8 34,4 37,0
No assalariats 44,6 40,4 43,3
Total 40,1 35,4 38,3
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles