Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Assalariats 38,3 32,9 35,7
No assalariats 44,1 39,4 42,5
Total 39,5 33,7 36,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles