Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 45.286,9 27.050,8 72.337,7
No assalariats 14.931,5 6.143,4 21.074,8
Total 60.218,3 33.194,2 93.412,5
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles