Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 118,7 739,4 168,4 1.026,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 86,9 1.566,3 332,2 1.985,5
45 hores setmanals i més 5,0 244,4 69,5 318,9
Total 224,3 2.649,0 604,8 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles