Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 30,5 27,8 29,2
De 25 anys i més 40,8 34,9 38,0
Total 40,3 34,6 37,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles