Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 40,3 35,7 38,5
No assalariats 46,0 41,4 44,6
Total 41,6 36,6 39,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles