Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Assalariats 39,0 33,8 36,4
No assalariats 45,6 40,2 43,7
Total 40,3 34,6 37,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles