Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals pobl. ocupada en jornada completa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Assalariats 40,8 39,0 40,0
No assalariats 47,6 44,8 46,7
Total 42,2 39,7 41,1
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles