Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 50.582,0 30.703,4 81.285,3
No assalariats 16.276,3 6.742,0 23.018,3
Total 66.858,3 37.445,4 104.303,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles