Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 51.247,6 32.132,3 83.379,8
No assalariats 15.830,0 6.597,3 22.427,4
Total 67.077,6 38.729,6 105.807,2
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles