Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Persona principal 846,0 594,3 1.440,2
Persona no principal 637,2 868,5 1.505,7
Total 1.483,2 1.462,8 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles