Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 83,4 67,6 151,0
Educació secundària 1a. etapa 441,2 304,4 745,6
Educació secundària 2a. etapa 326,2 329,9 656,1
Educació superior 632,3 760,9 1.393,2
Total 1.483,2 1.462,8 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles