Enquesta de població activa M

Població ocupada assalariada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2n. trimestre del 2018
    Homes    Dones    Total
Analfabets i educació primària102,768,4171,1
Educació secundària 1a. etapa399,5280,7680,2
Educació secundària 2a. etapa269,8275,4545,3
Educació superior508,0597,41.105,4
Total1.280,11.221,92.502,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2n. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 5.7.05
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 26 de juliol del 2018.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
 (+) Població ocupada assalariada T
 Població ocupada assalariada en el sector cultural T
 Població ocupada assalariada en el sector turístic T
 Població ocupada assalariada en el sector TIC T
 (+) Taxa de salarització T
 Població ocupada assalariada que no està cursant estudis T
 (+) Sexe T
 (+) Nivell de formació assolit (CCED-2000) T
 Nivell de formació assolit (CNED-2014) T
 Sexe T
 (+) Població ocupada assalariada del sector privat T
 Pobl. assalariada en habit. amb tots els assal. temporals T
 (+) Mitjana d'edat de la població ocupada assalariada T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població ocupada assalariada T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada assalariada T (fins al 4t. trimestre del 1999)
 (+) Població ocupada assalariada no agrària (CCAE-93) T (fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Població ocupada assalariada no agrària (CCAE-2009) T
 (+) Mitjana d'hores de la població ocupada assalariada T
 (+) Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat T
 (+) Suma d'hores de la població ocupada assalariada T
 (+) Població ocupada assalariada amb contracte temporal T
 (+) Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat T (fins al 4t. trimestre del 2004)
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t. trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 26 de juliol del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2017. Actualització: 5 d'abril del 2018.

Sou aquí: