Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 59,3 66,3 125,6
Educació secundària 1a. etapa 373,9 269,5 643,4
Educació secundària 2a. etapa 262,9 237,7 500,6
Educació superior 499,3 592,3 1.091,6
Total 1.195,3 1.165,8 2.361,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles