Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 82,6 66,5 149,1
Educació secundària 1a. etapa 414,5 287,9 702,4
Educació secundària 2a. etapa 287,7 268,8 556,6
Educació superior 539,3 620,6 1.159,9
Total 1.324,2 1.243,8 2.568,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles