Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 539,6 708,0 1.247,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 716,7 569,1 1.285,8
45 hores setmanals i més 57,6 52,3 109,9
Total 1.349,9 1.361,1 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles