Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 283,6 518,8 802,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 797,0 647,1 1.444,1
45 hores setmanals i més 141,5 50,7 192,3
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles