Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Hores treballades / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 330,4 603,7 934,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.027,1 793,4 1.820,6
45 hores setmanals i més 85,4 35,6 121,1
Total 1.483,2 1.462,8 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles