Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el sector privat o el públic / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre de 1999
   Casats  No casats     Total
Assalariats del sector privat 1.105,3 790,9 1.896,2
Assalariats del sector públic 180,9 87,3 268,2
Total 1.286,2 878,3 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles