Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
S. privat o públic / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats del sector privat 1.030,2 1.058,0 2.088,2
Assalariats del sector públic 214,2 186,4 400,5
Total 1.244,4 1.244,4 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles