Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Treball en el s. privat o el públic / Niv. formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats del sector privat 146,4 1.298,7 1.063,4 2.508,4
Assalariats del sector públic 4,7 103,0 329,8 437,5
Total 151,0 1.401,7 1.393,2 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles