Skip to main content
Població ocupada assalariada
Treball en el s. privat o el públic / Niv. formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Assalariats del sector privat 167,5 1.248,7 984,4 2.400,6
Assalariats del sector públic 2,7 99,5 331,2 433,4
Total 170,2 1.348,2 1.315,6 2.834,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles