Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Indefinit 1.015,3 1.004,0 2.019,3
Temporal 237,2 232,2 469,4
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles