Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Tipus de contracte
Catalunya. 1999
 Indefinit  Temporal     Total
De 16 a 24 anys 99,0 231,5 330,4
De 25 a 54 anys 1.248,8 364,4 1.613,1
De 55 anys i més 147,2 21,7 168,9
Total 1.495,0 617,6 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles