Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 40,1 37,9 39,2
Temporal 30,1 30,5 30,3
Total 37,4 35,4 36,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles