Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Indefinit 42,4 42,4 42,4
Temporal 35,0 34,9 35,0
Total 41,0 41,0 41,0
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles