Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre de 1999
   Casats  No casats     Total
Indefinit 1.073,4 480,6 1.554,0
Temporal 212,7 397,7 610,4
Total 1.286,2 878,3 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles