Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Indefinit 1.235,6 783,8 2.019,3
Temporal 178,5 290,9 469,4
Total 1.414,1 1.074,7 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles