Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Indefinit 1.044,7 974,6 2.019,3
Temporal 199,7 269,7 469,4
Total 1.244,4 1.244,4 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles