Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
Indefinit 89,4 1.016,3 1.096,0 2.201,8
Temporal 37,4 253,1 218,8 509,2
Total 126,8 1.269,4 1.314,7 2.711,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles