Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Treballadors de l'establiment
Catalunya. 4t trimestre del 2004
    1-10     > 10     Total
Indefinit 468,0 1.553,7 2.021,6
Temporal 184,9 453,4 638,3
Total 652,8 2.007,1 2.659,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles