Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Treballadors de l'establiment
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    1-10     > 10     Total
Indefinit 375,3 1.178,7 1.554,0
Temporal 197,9 412,5 610,4
Total 573,2 1.591,2 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles